Hvad er et testamente?

12 februar 2020
Astrid Pedersen
Hvad er et testamente?

Et testamente er i sin grundform et juridisk dokument, med hvilket du kan sikre, at din formue og dine aktiver (for eksempel hus, bil fritidsbolig med videre) fordeles mellem arvinger, du selv vælger – præcist som du ønsker. Når du vælger at oprette et testamente, kan du således underkende de eksisterende arve retslige regler, og opsætte dine egne.

Hvorfor oprette et testamente?

Oprettelse af testamente er for dig, som ønsker fuld kontrol over hvem der skal have del i din formue efter du dør – eller hvem dine aktiver skal tilfalde. Med et testamente kan du selv vælge, hvem der er begunstiget, og kan således tage hensyn til særlige relationer.

Lever du for eksempel i et papirløst forhold, eller er der sammenbragte børn eller særbørn inde i billedet, kan du med et testamente sikre, at arven fordeles efter dine ønsker, og ikke efter arvelovens forskrifter. På den måde kan du ved hjælp af et testamente undgå, at arven falder i de forkerte hænder.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Hvis du ønsker at oprette et testamente, som efter dine præferencer sikrer dine efterlevende når du ikke er mere, skal du sørge for at det er korrekt opstillet, og at formuleringer i dit testamente ikke kan give anledning til misforståelser.

Et testamente skal altid oprettes skriftligt, og godkendes hos en notar. Det er ikke notarens opgave at forholde sig til testamentets indhold, og derfor er du ikke sikret at testamentet virker efter hensigten blot fordi du har fået det tinglyst. Derfor bør du altid opsøge hjælp til udfærdigelsen af testamentet, så der ved læsning af dette ikke hersker nogen tvivl om din sidste vilje.

Hos dinearvinger.dk kan du få hjælp til digital oprettelse af et gyldigt testamente online. Du kan læse mere om forskellige former for testamente tilpasset særlige livssituationer på dinearvinger.dk

Flere Nyheder